SBi 2008:03

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

Rapporten redegør for den overordnede udvikling i byfornyelsen i perioden 2004-2006. Rapporten er den ene af fire delrapporter, der ligger til grund for sammenfatningen: 'Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Download publikationen: Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse (2008)
Forfatter:
  • Thorkild Ærø
  • Hans Skifter Andersen
  • Ellen Højgaard Jensen
  • Julie Abitz
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1323-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:03

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

64 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384