SBi 2008:02

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Sammenfatning
Undersøgelse af hvordan byfornyelsesloven har fungeret i praksis i perioden 2004 til og med 2006. I 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. SBi har gennemført en evaluering af, hvordan loven har fungeret de første tre år. Rapporten belyser effekten af den nye lov set i forhold til målsætningerne om, at byfornyelsen skal gennemføres på privat initiativ og med størst mulig privat medfinansiering. Der ses nærmere på, hvordan byfornyelsesmidlerne er anvendt, på kommunernes målsætninger og på deres erfaringer med brugen af de forskellige ordninger i loven: Bygningsfornyelse og områdefornyelse. Download rapporten: 'Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sammenfatning (2008). Rapporten er en sammenfatning af fire delrapporter: Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse (2008)
Forfatter:
 • Thorkild Ærø
 • Hans Skifter Andersen
 • Georg Gottschalk
 • Jesper Ole Jensen
 • Lars A. Engberg
 • Jacob Norvig Larsen
 • Kresten Storgaard
 • Julie Abitz
 • Ellen Højgaard Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1319-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2008:02

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

68 sider

Levering: Udsolgt

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384