By og Byg Resultater 18

Evaluering af lov om byfornyelse

Hovedrapport
Evalueringen kortlægger, hvordan lov om byfornyelse har virket de første tre år af dens levetid, fra den blev vedtaget i 1998. Selvom man er nået ret langt med at forny de mest nedslidte kvarterer og bygninger, så er der stadig mange boliger, der mangler de helt elementære installationer som bad, toilet og centralvarme, og der er stadig mange nedslidte boligejendomme og erhvervsområder, der af forskellige årsager ikke kan renoveres på de almindelige markedsvilkår. Derfor er der fortsat behov for statslige byfornyelsesmidler. SBi har lige afsluttet en omfattende evaluering af lov om byfornyelse, som den blev vedtaget i 1998. Evalueringen kortlægger, hvordan loven har virket de første tre år af dens levetid, og om der er behov for at gøre tingene anderledes i fremtiden. Alle landets kommuner har deltaget med deres erfaringer og synspunkter i undersøgelsen. Bestil eller download publikationen Evaluering af lov om byfornyelse (2002)
Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
  • Georg Gottschalk
  • Jesper Ole Jensen
  • Jacob Norvig Larsen
  • Birgitte Mazanti
  • Kresten Storgaard og Thorkild Ærø
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1112-5
Bemærkninger:
Summary s. 108-109

Download publikationen (gratis):

1 af 5

By og Byg Resultater 18

Evaluering af lov om byfornyelse

119 sider

Levering: Ikke i salg endnu

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384