SBi 2015:10

Evaluering af projekt ”Stop Udsættelser”

På baggrund af et voksende antal udsættelser af lejere i almene boliger indledte Socialministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2011 en indsats for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt.

Denne evaluering af projekt ’Stop Udsættelser’ viser, at Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B har nedbragt antallet af årlige udsættelser med 63 pct. Det skyldes en helhedsorienteret metode, der effektivt hjælper økonomisk sårbare beboere og samtidig passer ind i den almene boligorganisations måde at arbejde på. Metoden vurderes at kunne overføres til andre dele af den almene boligsektor, og evalueringen anbefaler at gøre økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere til en fast serviceydelse i almene boligorganisationer.

Forfatter:
  • Lars A. Engberg
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1669-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2015:10

Evaluering af projekt ”Stop Udsættelser”

42 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384