SBi 2018:01

Evaluering af regler for byggeri i vinterhalvåret

Denne rapport undersøger indflydelsen af vinterbekendtgørelsen på byggeriet i vinterperioden. Dette indebærer en kortlægning af, om hensynet bag vinterbekendtgørelsen varetages af anden lovgivning, praksisser, normer og aftalegrundlag, samt sammenhængen mellem vinterbekendtgørelsen og byggebeskæftigelsen henholdsvis byggeaktiviteten i vinterperioden.

Kortlægningen er baseret på interview med personer i den finske, svenske, britiske og danske byggebranche, ligesom der er indsamlet statistiske data for byggeaktivitet og beskæftigelse i de pågældende lande.

Forfatter:
  • Ernst Jan de Place Hansen
  • Nicolaj Frederiksen
  • Stefan Christoffer Gottlieb
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1880-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2018:01

Evaluering af regler for byggeri i vinterhalvåret

59 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384