Fag og rum i folkeskolen

En diskussion af udformning og indretning af skolen set ud fra hvert enkelt fagområdes perspektiv.

Bogen 'Fag og rum i folkeskolen' diskuterer udformning og indretning af skolens fysiske rammer set ud fra hvert enkelt fagområdes perspektiv. Kapitlerne er skrevet af undervisningsministeriets fagkonsulenter, der samtidig fremsætter overvejelser om tværfaglig undervisning og hvorledes de dertil knyttede undervisningsforløb kan udspille sig i forhold til de fysiske rammer.

Bogen er den fjerde udgivelse i serien Rum, Form, Funktion - Center for fysiske rammer og læreprocesser, og er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut samt Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Forfatter:
  • Birthe Bjerrum
  • Inge Mette Kirkeby
  • Mikael Olrik
  • Rasmus Eckardt
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Fag og rum i folkeskolen

156 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384