Finlandsparken

Baselineundersøgelse
Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2029. 

I den aktuelle rapport er der fokus på Findlandsparken i Vejle, og den beskriver resultaterne af den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i boligområdet i de kommende ti år. Det er således formålet løbende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Findlandsparken.

Omdannelser og genhusninger i Finlandsparken bliver meget begrænsede i sammenligning med de øvrige områder på den hårde ghettoliste, og det er derfor vigtigt at følge 
Finlandsparken frem mod 2030 med henblik på at se, om også denne type af mindre omdannelser, sammen med ændrede udlejningsregler, er tilstrækkeligt til at ændre beboersammensætningen og skabe et velfungerende socialt mix.

Der vil i særlig grad blive stillet skarpt på effekten af de bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere Findlandsparken i den omgivende by og på at stabilisere boligområdet ved at ændre beboersammensætningen.

Det overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de fysiske indsatser for livet i Finlandsparken for dens sammenhæng med den omgivende by og for bydelens omdømme?


Forfatter:
  • Marie Stender
  • Claus Bech-Danielsen
  • Mette Mechlenborg
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Hans Kristensen
Fotos:
  • Claus Bech-Danielsen
Illustrationer:
  • Anna Jo Banke
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-7573-000-1
1 af 5

Køb bog

Finlandsparken

77 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384