SBi 2007:01

Flytninger ved opløsning af parforhold

En registeranalyse
Rapporten følger boligsituationen for par, der lige er blevet skilt, og deres situation et år efter skilsmissen. Når to mennesker skilles, er der samtidig et hjem, der bliver opløst og den ene eller begge parter skal finde en ny bolig at etablere sit hjem i. En række spørgsmål og problemstillinger er aktuelle i den forbindelse. I dette forskningsprojekt svares på spørgsmålet om i hvor høj grad, der er vindere og tabere i denne proces, bl.a. i form af hvor, der flyttes hen, og i hvor høj grad det lykkes at finde en permanent boligløsning. Rapportens konklusioner
Forfatter:
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Anna Laurentzius
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1290-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2007:01

Flytninger ved opløsning af parforhold

46 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384