Forsegling af skjult skimmelsvampevækst

​Forsegling eller indkapsling af skimmelsvampevækst anvendes ved nogle renoveringer, men metoden har aldrig været testet videnskabeligt. Formålet med projektet var at undersøge om det er muligt at forsegle/indkapsle skimmelsvampevækst i bygningens svært tilgængelige dele af klimaskærmen, således at sporer og flygtige stoffer forbliver på og i de materialer, de er dannet på og ikke trænger ud i indeklimaet, hvor mennesker opholder sig. 

Forfatter:
  • Birgitte Andersen
  • Signe Hjerrild Smedemark
  • Nickolaj Feldt Jensen & Helle Vibeke Andersen
Emneord:
Fotos:
  • Birgitte Andersen
  • Helle Vibeke Andersen
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Forsegling af skjult skimmelsvampevækst

59 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384