SBi 2015:14

Forskelle i beregnet og målt energiforbrug i energirenoveringsprojekter

Sammenligning af beregnet og målt energiforbrug efter renovering af en stor kontorbygning viser, at det er muligt at opnå en rimeligt præcis forudsigelse af det faktiske energiforbrug.

Forudsætningen er, at man foretager en detaljeret og omhyggelig kvalificering af inputdata til det anvendte beregningsprogram. I rapporten anvendes beregningsprogrammerne Be10 og PHPP, som begge giver konsistente resultater. Det anbefales, at man ved eventuel garantistillelse gennemfører en følsomhedsanalyse, så man kan fastlægge et interval for den forventede besparelse. Rapportens beregninger og målinger er foretaget på ejendommen Vester Voldgade 123, opført i 1938 og gennemgribende renoveret i 2011.

Forfatter:
  • Jørgen Rose
  • Lars Ørtoft
  • David Sommer
  • Jakob Holck
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1682-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:14

Forskelle i beregnet og målt energiforbrug i energirenoveringsprojekter

53 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384