SBi 2016:09

Forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning af parcelhuse

I denne rapport sammenlignes teoretisk beregnet og målt energiforbrug for danske parcelhuse.

Sammenligningen viser en klar sammenhæng mellem brugeradfærd og bygningens energieffektivitet: Jo mere energieffektivt vi bor, jo mindre sparer vi på energien. Denne sammenhæng diskuteres og forklares ud fra en samfundsvidenskabelig forståelse af brugeradfærd. Rapporten peger på, at fortsatte stramninger i bygningsreglementet ikke nødvendigvis er den væsentligste vej mod fortsatte energibesparelser i vores bygninger.

Forfatter:
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Anders Rhiger Hansen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1760-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:09

Forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning af parcelhuse

21 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.