By og Byg Dokumentation 26

Forskningsprogrammet "Skimmelsvampe i bygninger"

Gennemgang af programmets projekter
Resultaterne af forskningsprogrammet viser, at der er en sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv og forekomsten af forskellige indeklimasymptomer. En stor undersøgelse af elever og lærere i danske skoler har for første gang dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem skimmelsvampe i støv og forekomsten af øjenirritation, luftvejsirritation, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Undersøgelsen er en del af et stort, tværfagligt forskningsprogram om skimmelsvampe i bygninger, som 13 danske forskningsinstitutioner og seks private virksomheder har deltaget i. Forskningsprogrammet har givet vigtig ny viden om skimmelsvampenes livsbetingelser i bygninger og deres virkninger på mennesker. Sammenfatning: Resultater fra forskningsprogrammet
Forfatter:
  • Suzanne Gravesen
  • Peter A. Nielsen
  • Ole Valbjørn
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1138-9
Bemærkninger:
Summary s. 118-119

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 26

Forskningsprogrammet "Skimmelsvampe i bygninger"

155 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384