SBi 2009:13

Fremtidens hybride læringsrum I

På vej mod en forståelsesramme for hvordan skolens it-berigede rum kan støtte arbejdsprocesser og skift mellem forskellige arbejdsprocesser
Målet med rapporten er at skabe mere viden om, hvordan koblingen mellem skolens fysiske rum og it kan understøtte undervisningen. På skolerne er der stor interesse for at ændre skolernes fysiske ramme og indretning, så flere forskellige undervisnings- og samarbejdsformer tilgodeses. Tilsvarende er der stor interesse for at integrere it i undervisningen, så it bliver et værktøj, som eleverne helt naturligt udnytter i deres læreprocesser. Målet med rapporten at skabe mere viden om, hvordan koblingen mellem skolens fysiske rum og it kan understøtte undervisningen. Der redegøres for fem eksemplariske hybride læringsrum, der demonstrerer, hvordan it og bygninger kan spille sammen på en hensigtsmæssig måde i forhold til undervisningen. Målgruppen er skolebyggeriets ansvarlige parter: kommunale forvaltninger, arkitekter, rådgivere og skoler i forbindelse med skoleindretning. Se eller download rapporten: 'Fremtidens hybride læringsrum 1' (2009).
Forfatter:
  • Ole Sejer Iversen
  • Inge Mette Kirkeby
  • Marie Martinussen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1377-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:13

Fremtidens hybride læringsrum I

62 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384