SBi 2013:03

Fremtidssikring af komponentkrav

Netværk for energirenovering

I rapporten analyseres i hvilket omfang teknologiudvikling kan være medvirkende til at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger i forbindelse med energirenovering.

I rapporten belyses den nuværende og forventede fremtidige udvikling på kort og lang sigt inden for komponenter og tekniske løsninger til energirenovering af eksisterende bygninger. Analysen omfatter både løsninger til klimaskærmen og installationer i byggeriet.

Formålet med rapporten er, at analysere i hvilket omfang teknologiudvikling kan være medvirkende til at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger i forbindelse med energirenovering. Udviklingen indenfor isoleringsmaterialers varmeledningsevne, vinduer, energieffektive facadeløsninger samt bygningernes varme- og ventilationssystemer mv. medfører, at energirenovering i de kommende år frem mod 2020 vil blive bedre og bedre. Formålet med rapporten er at vurdere, i hvilket omfang udviklingen kan være medvirkende til at understøtte energipolitiske mål.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen i forbindelse med etablering af netværk for energirenovering og er især rettet mod byggebranchen og styrelser, samt politiske beslutningstagere.

Forfatter:
  • Jørgen Rose
  • Lone Hedegaard Mortensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-20-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:03

Fremtidssikring af komponentkrav

35 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384