By og Byg Dokumentation 10

Friarealer i kvarterløft

Forundersøgelse
Publikationen indgår som del af en undersøgelse af friarealindsatsen i de syv første kvarterløft. Den indeholder evalueringen af mulighederne for et grønt løft i byerne. Publikationen indgår som del af en undersøgelse af friarealindsatsen i de syv første kvarterløft. Den indeholder evalueringen af mulighederne for et grønt løft i byerne. Evalueringen af de mange delprojekter i byens udemiljø samt tilknyttede aktiviteter kan ses i 'Friarealprojekter i kvarterløft'. Den sammenfattende evaluering af de enkelte kvarterløft samt undersøgelsens samlede konklusioner og anbefalinger er beskrevet i ’Byens frirum – et fælles anliggende’. Download hele publikationen 'Friarealer i kvarterløft' (2001)
Forfatter:
  • Karen Attwell
  • Jens Schjerup Hansen
  • Elisabeth Sonne Olesen og Samo Olsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1087-0
Bemærkninger:
Summary s. 98-99

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 10

Friarealer i kvarterløft

99 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384