Fugt i træfacader II

Slutrapport

I projektet dokumenteres fugtforholdene i træfacader med forskellige opbygning med og uden ventilation, og der udpeges hensigtsmæssige løsninger.

I projektet er udført fugt- og temperaturmålinger i ventilerede, uventilerede og kompakte facadeelementer i perioden 2005 – 2009. Målingerne er foregået i SBi's fugtforsøgshus i Hørsholm. Formålet med projektet var at dokumentere fugtforholdene med og uden ventilation i en række træfacader med forskellig opbygning og dermed udpege hensigtsmæssige løsninger.

Målingerne viste
– at det ikke var muligt entydigt at anbefale en ventileret konstruktion frem for en uventileret. Hvorvidt den ene er at foretrække frem for den anden afhænger af facadebeklædningens tæthed, typen af vindspærre og orientering af facaden
– at typen af vindspærre har betydning for hvordan en uventileret konstruktion klarer sig, hvis der benyttes en tæt facadebeklædning (vandret eller lodret panel)
– at en kompakt konstruktion ikke kan anbefales, hvis der benyttes en tæt facadebeklædning. Yderligere undersøgelser behøves for at konkludere mht. om kompakte løsninger er en mulighed, hvis facadebeklædningen er åben (fx klink)
– at træfacader skal være projekteret og udført korrekt, så fugtindtrængning via samlinger og utætheder undgås. I modsat kan vindspærren blive fugtskadet af fugt udefra, også hvis elementet inkluderer en ventilationsspalte
– at en perforering af en korrekt monteret dampspærre ikke behøver at påvirke fugtforholdene, forudsat at perforeringen er af begrænset omfang og ikke muliggør konvektion.

Projektet er finansieret af Skov- og Naturstyrelsen gennem Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien

Forskningsresultaterne er sammenfattet i 'Fugt i træfacader II' (2010). (Udgivet af Skov og Naturstyrelsen).

I projektet blev der foretaget målinger af fugt og temperatur i 2 x 18 facadeelementer. For hver af de 18 par af facadeelementer er udarbejdet et datablad, hvor elementets opbygning er beskrevet mere detaljeret, ligesom placering af fugt- og temperaturfølere er markeret.

Forfatter:
  • Ernst Jan de Place Hansen
Sprog:
Dansk
1 af 5

Fugt i træfacader II

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384