SBi 2017:20

Fugtproblemer i højisolerede konstruktioner

Litteraturstudier, målinger og beregninger

I denne rapport belyses, hvilke fugtforhold der kan forventes i fremtidens højisolerede klimaskærm med fokus på tage, ydervægge og krybekældre. Analyserne sker med henblik på at forebygge fugtproblemer, der kan opstå, når klimaskærmen udsættes for mere ekstreme påvirkninger forårsaget af reduceret varmestrøm gennem konstruktionerne. Højisolerede konstruktioner skal forstås som de isoleringstykkelser, der forventes brugt for at opfylde Bygningsreglement 2020 og frem over. Konklusionerne gælder for bygninger som boliger og kontorer med normal fugtbelastning.

Spørgsmålet på, om de øgede isoleringstykkelser vil udsætte klimaskærmens konstruktioner for en øget risiko for fugtrelaterede skader, fx skimmelsvamp og frostsprængninger, besvares gennem litteraturstudier fra de nordiske lande, beregninger af de typiske konstruktioner samt målinger i udvalgte enfamiliehuse.

Forfatter:
  • Martin Morelli
  • Anker Nielsen
  • Lies Vanhoutteghem
Emneord:
Redaktion:
  • Dea Lindegaard
Fotos:
  • Anker Nielsen
  • Lars Schiøtt Sørensen
Illustrationer:
  • Lars Schiøtt Sørensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1869-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2017:20

Fugtproblemer i højisolerede konstruktioner

93 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384