SBi 2008:08

Fugtstyret boligventilation

Målinger og evaluering
Et led i indsatsen for at reducere energiforbruget forbundet med ventilation i bygninger er at vurdere mulighederne for at anvende behovsstyret ventilation i etageboliger. Idéen i behovsstyret ventilation er, at tilpasse ventilationen til menneskers og bygningers behov så der tilvejebringes et tilfredsstillende indeklima, og så energiforbruget begrænses. Denne rapport afslutter tredje og sidste fase i et projektprogram om behovsstyret boligventilation. De tidligere faser har omfattet teoretiske udredninger og laboratorieforsøg. I dette projekt er der i en etageboligbebyggelse på Frederiksberg installeret dels et behovsstyret ventilationsanlæg dels et traditionelt mekanisk udsugningsanlæg. Der er foretaget målinger i tolv lejligheder. Fire af lejlighederne var ventileret ved behovsstyret ventilation, fire ved traditionel mekanisk udsugning, og i de sidste fire lejligheder var ventilationen alene baseret på de oprindelige aftrækskanaler fra køkken og bad. I lejlighederne med behovsstyret ventilation var ventilationen styret efter rumluftens fugtighed. Download publikationen ' Fugtstyret boligventilation. Målinger og evaluering' (2008)
Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
  • Alireza Afshari
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1330-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2008:08

Fugtstyret boligventilation

76 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384