SBi 2014:09

Funktionsbaserede tilgængelighedskrav?

Analyse af udfordringer og barrierer for en eventuel ændring af bygningsreglementets detaljerede tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav

En analyse af udfordringer og barrierer for en eventuel ændring af bygningsreglementets detaljerede tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav.

Udviklingen i bygningsreglementet er de seneste årtier gået mod flere og flere funktionsbaserede krav på de væsentligste områder, hvorimod tilgængelighedskravene gradvist er blevet mere detaljerede og konkrete.

Denne fokusering på én konkret løsning på et problem opfatter byggeriets parter ofte som begrænsende for at udforme gode løsninger i forhold til byggeprogram, bygherre og det specifikke sted, og interessen for at diskutere en omlægning af tilgængelighedskravene er stigende hos flere aktører.

Denne rapport analyserer en række udfordringer og barrierer, der vil være forbundet med en eventuel ændring af bygningsreglementets detaljerede tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav.

Analysen er foretaget med udgangspunkt i, at det nuværende niveau for tilgængelighed som minimum ikke sænkes, men gerne ses hævet.

Forfatter:
  • Inge Mette Kirkeby
  • Camilla Ryhl
  • Anne Kathrine Frandsen
  • Lars Schmidt Pedersen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1606-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:09

Funktionsbaserede tilgængelighedskrav?

31 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384