Fysisk omdannelse i udsatte boligområder

En undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet

Der iværksættes i disse år omfattende omdannelser i de mest udsatte boligområder med nedrivning og nybyggeri for at få en mere blandet beboersammensætning. Et kendetegn ved mange udsatte boligområder er, at de er isolerede fra omkringliggende by- og boligområder, og at der er en række problemer, som gør at beboerne føler sig mere utrygge her end i andre boligområder. Der har derfor gennem mange år været gennemført fysisk renovering og boligsociale indsatser i de udsatte boligområder. Et grundlæggende spørgsmål i relation til utryghed og kriminalitet er betydningen af de fysiske rammer. I denne rapport undersøges, hvorvidt og i givet fald hvordan den fysiske omdannelse, der er gennemført i to udvalgte boligområder, har medvirket til at nedbringe kriminalitet og/eller øge beboernes tryghed.

Undersøgelsen og rapporten tager afsæt i kriminalpræventive og tryghedsskabende anbefalinger, og viser, at omdannelse af udearealerne har gjort det mere attraktivt for beboerne at færdes og opholde sig udenfor, fordi de føler sig mere trygge end før omdannelsen. Undersøgelsen viser også, at renoveringen af facader samt ude- og opholdsarealer har medvirket til et fald i hærværk på boligblokke samt byinventar i de to områder. Opsætning af vinduer og altaner i boligblokke med lukkede gavle og andre steder, hvor udsynet er begrænset, har desuden haft en positiv effekt ift. beboernes følelse af tryghed. Den fysiske omdannelse har således skabt positive forandringer, som har givet områderne et bedre omdømme, hvilket i nogen grad har tiltrukket nye, ressourcestærke beboere. Dette viser, at fysisk omdannelse, i sammenhæng med boligsociale indsatser, kan gøre det mere attraktivt og trygt at bo i områderne.

Forfatter:
  • Helle Nørgaard
  • Signe Rudå
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1978-2
1 af 5

Køb bog

Fysisk omdannelse i udsatte boligområder

93 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384