Gadehavegård

Baselineundersøgelse 2020
Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2029. 
I den aktuelle rapport er der fokus på Gadehavegård, og den beskriver resultaterne af den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i Gadehavegård i den 10-årige periode 2019-2029. 
Det er således formålet løbende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Gadehavegård. Der vil i særlig grad blive stillet skarpt på effekten af de bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere Gadehavegård i den omgivende by og på at stabilisere boligområdet ved at ændre beboersammensætningen. 
Disse indsatser vil imidlertid blive vurderet i lyset af og i samspil med miljøforbedringer og renoveringer af mere traditionel karakter. 
Det overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de fysiske indsatser for livet i Gadehavegård, for dens sammenhæng med den omgivende by og for bydelens
omdømme?


Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
  • Lene Wiell Nordberg
  • Rikke Borg Sundstrup
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Hans Kristensen
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-7573-001-8
1 af 5

Køb bog

Gadehavegård

65 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.