SBi 2020:01

Gellerupparken

Arbejdsrapport – baselineundersøgelse 2019

​Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2028. I den aktuelle rapport er der fokus på Gellerupparken, og her beskrives den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i Gellerupparken i den 10-årige periode 2019-2028.
Dermed er det formålet løbende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Gellerupparken.
Der vil i særlig grad blive stillet skarpt på effekten af de bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere Gellerupparken med den omgivende by og på at stabilisere boligområdet ved at ændre beboersammensætningen.
Disse indsatser vil imidlertid blive vurderet i lyset af og i samspil med miljøforbedringer og renoveringer af mere traditionel karakter. Det overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvilken effekt har de fysiske indsatser for livet i Gellerupparken, for dens sammenhænge med den omgivende by og for bydelens omdømme?

Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
  • Marie Stender
  • Mette Mechlenborg
Emneord:
Illustrationer:
  • Claus Bech-Danielsen
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
9788756319379

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2020:01

Gellerupparken

63 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384