SBi 2015:30

Genbrug af byggevarer

Forprojekt om identifikation af barrierer

Denne rapport udpeger de væsentligste barrierer, der er for genbrug og genanvendelse af byggevarer.

I den forbindelse gives indledningsvis en kort beskrivelse af byggeriets værdikæde med fokus på affald til genanvendelse. Genanvendelse og genbrug undersøges gennem cases, som skal belyse de udfordringer og barrierer, som virksomhederne oplever. De identificerede barrierer opsummeres og grupperes. I forbindelse med dette gives der forslag til mulige initiativer for enkelte grupper af barrierer.

Forfatter:
  • Lone Mortensen
  • Harpa Birgisdottir
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1749-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2015:30

Genbrug af byggevarer

45 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384