SBi 2015:30

Genbrug af byggevarer

Forprojekt om identifikation af barrierer

Denne rapport udpeger de væsentligste barrierer, der er for genbrug og genanvendelse af byggevarer.

I den forbindelse gives indledningsvis en kort beskrivelse af byggeriets værdikæde med fokus på affald til genanvendelse. Genanvendelse og genbrug undersøges gennem cases, som skal belyse de udfordringer og barrierer, som virksomhederne oplever. De identificerede barrierer opsummeres og grupperes. I forbindelse med dette gives der forslag til mulige initiativer for enkelte grupper af barrierer.

Forfatter:
  • Lone Mortensen
  • Harpa Birgisdottir
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1749-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:30

Genbrug af byggevarer

45 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384