By og Byg Resultater 33

Halmhuse

Udformning og materialeegenskaber
En bog med anvisninger på hvordan man bygger halmhuse. Bogen
gennemgår bygningsdele, konstruktioner, udformning, dagslysforhold og vinduesdetaljer. Bogen rummer desuden et fyldigt afsnit om materialeegenskaber, der har betydning for varmeisolering, fugt og kondens, sætning, brand og lydisolering. Også arbejdsmiljøet under byggeprocessen bliver behandlet.
Forfatter:
  • Jørgen Munch-Andersen og Birte Møller Andersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1196-6
Bemærkninger:
Publikationen er udsolgt i trykt form.

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 33

Halmhuse

68 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384