Har en skolebygning sit eget curriculum

En diskussion af skolebygningers arkitektur og indretning ud fra forskellige aspekter.

​For at kunne bygge bedre skoler er der brug for en bedre forståelse af interaktionen mellem specifikke designløsninger og elevernes velbefindende og læring. Den danske folkeskolelov fra 1994 introducerer nye undervisningsmål og -metoder, som sætter mere fokus på projektorienteret undervisning og mindre på klasseundervisning. Den ændrede holdning til undervisning i folkeskolen betyder, at det bliver nødvendigt at se med nye øjne på skolebygningers arkitektur og indretning. I dette oplæg diskuteres fem forskellige aspekter: Det sociale rum, handlingens rum, det adfærdsregulerende rum, det betydningsbærende rum og det atmosfærebærende rum. Til slut præsenteres nogle tanker om, hvad det har af konsekvenser for det arkitektoniske design.

Forfatter:
  • Inge Mette Kirkeby
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Har en skolebygning sit eget curriculum

8 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384