Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet

​Områdebaserede indsatser har typisk til formål at hjælpe beboere i et udsat boligområde med at finde beskæftigelse, komme i uddannelse samt øge den økonomiske velstand. Indsatserne opdeles som regel i økonomiske, fysiske og sociale indsatser. Det kan fx være støtte til husleje, istandsættelse af udearealer og facader eller forskellige aktiviteter som lektiecafe, jobsøgningskurser etc.

Men virker områdeindsatserne, og får de beboerne tættere på arbejdsmarkedet? I dette temahæfte foretager vi en effektmåling af Regeringens Byudvalg, der fandt sted i perioden 1994-1998, og som er den første helhedsorienterede indsats bestående af henholdsvis sociale, økonomiske og fysiske indsatser til udsatte boligområder. Vi undersøger effekten af indsatserne, i forhold til om beboerne påbegynder en uddannelse, om deres ledighedsgrad falder, og om de kommer i ordinær beskæftigelse.

Ud over at måle den samlede effekt af indsatserne undersøger vi, hvilke dele af programmet der virker på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Er det fx udelukkende de sociale indsatser der virker, eller er det kombinationen af sociale, fysiske og økonomiske indsatser, som har en effekt?

De resultater, vi opnår på baggrund af effektmålingerne, kan bidrage til at styrke vidensgrundlaget for de boligsociale indsatser, der igangsættes i udsatte boligområder. Selvom det boligsociale område har ændret sig fra midten af 1990'erne i retning af en større grad af professionalisering, målretning af indsatser og dokumentation af indsatser, er dna'et i indsatserne forblevet det samme. Indsatserne udformes fortsat som konkrete aktiviteter i boligområder, hvor de dels udfylder huller, som de offentlige velfærdsydelser ikke er i stand til, dels bygger bro til det ordinære velfærdssystem, til arbejdsmarkedet og til uddannelsessystemet.

Forfatter:
  • Gunvor Christensen og Lars Pico Geerdsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet

41 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384