By og Byg Dokumentation 50

Havnestadsmodellen

Redegørelse for barrierer og nye rammer for samarbejde om alment boligbyggeri
En redegørelse for hvilke lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer, der vanskeliggør en ny samarbejdsmodel mellem private virksomheder og almene boligselskaber i forbindelse med opførelse af almene boliger, der bygges samtidig med ejer- og andelsboliger.
Sammenfatning:
SBi har udarbejdet en redegørelse for hvilke lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer, der vanskeliggør en ny samarbejdsmodel mellem private virksomheder og almene boligselskaber i forbindelse med opførelse af almene boliger, der bygges samtidig med ejer- og andelsboliger
Download Publikationen 'Havnestadsmodellen' (2003)
Forfatter:
  • Lars A. Engberg
  • Sune Porse Carlsen og Niels Haldor Bertelsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1186-9
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 50

Havnestadsmodellen

22 sider

Levering: Denne udgivelse er udsolgt - men findes som PDF

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384