By og Byg Dokumentation 42

Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse

Evaluering af et projekt i Søndervangskvarteret i Århus. Baggrund og intentioner
En undersøgesle af om helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus har fremmet beskæftigelsen blandt områdets kontanthjælpsmodtagere. I år 2000 fik Aarhus Kommune tilsagn om statslig støtte til et projekt om helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret, med særlig henblik på at fremme beskæftigelsen blandt områdets kontanthjælpsmodtagere. Forskere fra SBI har fulgt starten af byfornyelsesaktiviteterne og vil følge formidle det i de kommende år, så erfaringerne kan bruges andre steder. Download publikationen 'Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse' (2003)
Forfatter:
  • Kresten Storgaard
  • Maja Grubbe og Julie Jettesdatter Skoven
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1172-9
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 42

Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse

50 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384