SBi 2020:09

Hjemme med solceller på taget: Hverdagsliv, energiforbrug og teknologinørderi

En fortsat udbygning af den vedvarende energi i det danske energisystem er et væsentlig parameter i den danske klimastrategi. Solceller hos private forbrugere er interessant, fordi der dels forventes at være et stort uudnyttet potentiale for udbygning af elsystemet, dels fordi solcelleejerskab antages at påvirke forbrugernes holdning til fleksibelt forbrug. Men vedvarende energi som solenergi medfører også en fluktuerende energiproduktion og indebærer dermed en væsentlig udfordring mht. at balancere forbrug og produktion. Særligt blandt netselskaberne, er der derfor et stort behov for mere viden på dette område, da de har det daglige ansvar for at skabe balance i nettet.
Denne rapport viser, at solcelleanlægget både må ses i sammenhæng med allerede eksisterende interesser, dagsordener og praksisser i boligen, men at den også i sig selv skaber en energi-producerende praksis. I hvert fald, hvis vi forstår praksis som noget, der indbefatter specifikke kompetencer, en særlig viden og konkrete rutiner og opgaver. Overordnet set præsenterer rapporten sine resultater under fire sammenhængende temaer: 1) Motivation for køb og brug, 2) Hverdag som ’prosumer’, 3) Energiproduktionspraksisser  og 4) Køn – generelle og specifikke temaer.
Forfatter:
  • Mette Mechlenborg
  • Anders Rhiger Hansen
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Eva Sass Lauritsen
  • Gitte Wad Thybo
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Lars Kjerulf Petersen
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-93585-23-2
ISBN trykt bog:
978-87-93585-24-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2020:09

Hjemme med solceller på taget: Hverdagsliv, energiforbrug og teknologinørderi

65 sider

Levering: Findes som pdf, men kan også bestilles i trykt form. Lev. 6-10 dage

kr. 156,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384