SBi 2019:05

Hverdagsliv med solceller og motivation for køb: Spørgeskemaundersøgelse blandt private solcelleejere i Danmark

​Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført blandt danske solcelleejere. Spørgeskemaundersøgelsen skal bidrage med viden om solcelleejeres bevæggrunde for at investere i solceller og batterier. Undersøgelsen omfatter både økonomiske og miljømæssige bevæggrunde samt ønsket om at være selvforsynende, og i hvilken grad dette varierer mellem solcelleejere på forskellige afregningsformer.

Forfatter:
  • Mette Hove Jacobsen
  • Anders Rhiger Hansen
  • Kirsten Gram-Hanssen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1928-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2019:05

Hverdagsliv med solceller og motivation for køb: Spørgeskemaundersøgelse blandt private solcelleejere i Danmark

39 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384