SBi 2008:19

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner

Rapportens formål er at øge kendskabet til principperne bag hybrid ventilation og at give retningslinjer for dimensionering og styring af hybride ventilationssystemer. Tilskyndelsen for at bruge hybrid ventilation er, at det under visse forhold kan være hensigtsmæssigt at begrænse den mekaniske ventilation og i højere grad udnytte naturlige drivkræfter, mens det under andre forhold kan være nødvendigt at supplere de naturlige drivkræfter i et naturligt ventila­tionssystem med mekaniske. Drivkræfterne ved hybrid ventilation er en kombination af naturlige og mekaniske kræfter. Denne publikation har til formål at bidrage til kendskabet til principperne bag hybrid ventilation og at give nogle retningslinjer for dimensionering og styring af hybride ventilationssystemer. Se eller download rapporten: 'Hybrid ventilation i kontorer og institutioner (2008).
Forfatter:
  • Søren Aggerholm
  • Per Heiselberg
  • Niels C. Bergsøe
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1354-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:19

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner

87 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384