SBi 2015:11

Implementering af cuneco-standarder i byggeriets uddannelser

Udvikling af tværfaglige BIM-kompetencer og etablering af netværkssamarbejdet BVU*net mellem byggeriets uddannelser

Byggeriets uddannelsesnetværk BVU*net har i 2011-14 koordineret samarbejdet med implementering af cuneco classification system (CCS) i byggeriets arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og erhvervsuddannelser.

Denne rapporten beskriver, hvordan skolerne har indarbejdet standarderne for klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler i deres uddannelser, og hvordan de indbyrdes har udvekslet erfaringer. De har i det tværfaglige samarbejde om udvikling bl.a. haft fokus på læringsmidler, læreruddannelse, kursusindhold og praksisprojekter samt udvikling af BIM-kompetencer.

Rapporten viser, at de forskellige uddannelsesområder og specialer håndterer implementeringen meget forskelligt. Samtidig ses det, at et tværfagligt samarbejde mellem uddannelserne spiller en væsentlig rolle, når nye standarder skal omsættes og udbredes til byggepraksis.

Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Lars Klint
  • Kjeld Svidt
  • Per Christensen
  • Rasmus Zier Bro
  • Kaj Jørgensen
  • Jan Lambrecht
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1674-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:11

Implementering af cuneco-standarder i byggeriets uddannelser

115 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384