By og Byg Dokumentation 54

Indeklimavurdering af linolieholdige byggematerialer

Undersøgelsen viser, at de undersøgte linolieholdige materialer lugter værre end tilsvarende konventionelle materialer, og at lugten kun ændrer sig lidt i løbet af et år.
En undersøgelse af afgasningen fra tre typer byggematerialer (gulvbelægning, vægmaling og gulvolie) viser bl.a., at de undersøgte linolieholdige materialer lugter værre end tilsvarende konventionelle materialer, og at lugten kun ændrer sig lidt i løbet af et år. Byggematerialerne blev undersøgt ved en direkte sensorisk bedømmelse af den oplevede luftkvalitet, samt med en teknik, hvor man kemisk bestemmer de lugtende stoffer på baggrund af en sensorisk vurdering. Undersøgelsen er gennemført af Statens Byggeforskningsinstitut i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet og er støtte af Erhvervs- og Boligstyrelsen.
Sammenfatning
Forfatter:
  • Henrik N. Knudsen
  • Per Axel Clausen
  • Hitomi Shibuya
  • Ken Wilkins og Peder Wolkoff
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1195-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 54

Indeklimavurdering af linolieholdige byggematerialer

75 sider

Levering: Denne udgivelse er udsolgt - men findes som PDF

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384