Indsatser i udsatte boligområder

Hvad virker, hvorfor og hvordan?

​Kraks Fond Byforskning har undersøgt, hvordan områdebaserede indsatser virker, og hvilken gennemslagskraft disse indsatser har.

De indsatser, der er effektmålt, er: Regeringens Byudvalg fra 1994 til 1998, hvor der blev brugt 2,1 mia. kr. til en 4-årig indsats i ca. 500 boligafdelinger, og Omprioriteringsloven fra 2000, hvor der blev anvendt 880 mio. kr. over en 4-årig periode til ca. 100 boligafdelinger. Begge indsatser har bestået i fysiske, sociale og økonomiske indsatser.

Forskningsprojektet viser, at områdebaserede indsatser er i stand til positivt at ændre på beboernes holdning til det sted, de bor, og forbedre beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Rapporten viser også, at områdebaserede indsatser på trods af de positive effekter for beboerne, der bor i områder, ikke ser ud til at medføre en mere blandet beboersammensætning. Dette kan skyldes, at indsatserne især tiltrækker ressourcesvage nye beboere til de støttede områder.

Arbejdet på rapporten blev sat i gang i foråret 2012. Rapporten henvender sig til embedsfolk, der arbejder med det boligsociale område, til boligorganisationer, boligsociale medarbejdere og øvrige aktører med interesse for området.

Forfatter:
  • Gunvor Christensen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-996432-0-2
1 af 5

Køb bog

Indsatser i udsatte boligområder

184 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384