SBi 2015:01

Indvandring, integration og etnisk segregation

Udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

Rapporten belyser udviklingen i indvandrernes bosætning i Danmark fra 1985-2008.

Ligesom i andre lande er der en tendens til, at indvandrerne i Danmark koncentrerer sig i særlige områder og i særlige typer boliger. Over 50 % af indvandrerne over 15 år i Danmark i dag bor i alment boligbyggeri. Imens fravælger de indfødte danskere i stigende grad at bo i de almene boliger.

Denne rapport belyser udviklingen i indvandrernes bosætning fra 1985-2008 baseret på et unikt datasæt om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i denne periode.

Rapporten analyserer årsagerne til bosætningen, og hvordan de multietniske byområder er opstået. Sammenhængen mellem indvandrernes bosætning og deres integration i samfundet belyses. Des ses, hvordan bosætningen ændrer sig i takt med indvandrernes sociale og økonomiske situation.

Desuden viser rapporten, hvilken betydning boligmarkedet og bypolitikken i forskellige perioder har haft for bosætningen. Rapporten er relevant for alle, der beskæftiger sig med og har interesse for integrations- og bypolitik.

Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1645-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2015:01

Indvandring, integration og etnisk segregation

196 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384