By og Byg Resultater 16

Informations- og kommunikationsteknologi i boligen

Evaluering af et forsøgsbyggeri
Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Nyttige erfaringer fra evaluering af forsøgsbyggeri Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Formålet med byggeriet har bl.a. været at afprøve, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan indgå i boliger for handicappede. Evalueringen viser, at det var vanskeligt at realisere de oprindelige intentioner med byggeriet. I rapporten peges der på afgørende problemer, som man bør være mere opmærksom på i lignende fremtidige forsøgsbyggerier. Download publikationen 'Informations- og kommunikationsteknologi i boligen' (2001)
Forfatter:
  • Anne Beim, Gunvor Christensen, Jimmi Hansen, Natalie Mossin, Kresten Storgaard og Karen Zahle
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1098-6
Bemærkninger:
Summary s. 53

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 16

Informations- og kommunikationsteknologi i boligen

75 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384