Inkluderende arkitektur

​Denne norske udgivelse om Universelt Design er skrevet af Camilla Ryhl fra Statens Byggeforskningsinstitut samt Karin Høyland fra SINTEF i Norge.

Begrepet universell utforming er nå godt etablert innen arkitekturfaget.Men det er stadig behov for å diskutere og videreutvikle det i et arkitektonisk perspektiv.

Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle de gode inkluderende løsningene? 

Hvordan kan vi nyansere, forstå ulike brukerbehov og perspektiver, og oversette denne forståelsen til konkrete løsninger, slik at den arkitektoniske kvaliteten faktisk økes? 

Gjennom å tydelig formulere hva vi ønsker det fysiske skal støtte (intensjon) og hvilke konkrete løsninger som er mulige, mener vi at det kan bidra til mer bevisste beslutninger i designprosessen. 

Denne boken setter søkelyset på universell utforming som arkitektonisk begrep og metodisk tilnærming. Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn funksjonshemmede, og som samtidig har både en sosial, sanselig, funksjonell og verdimessig tilnærming til arkitekturen. Inkluderende arkitektur er et overordnet begrep, som sammen med begrepet universell utforming skal ivareta alle viktige aspekter i en faglig diskusjon.

Forfatter:
  • Camilla Ryhl og Karin Høyland
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756318990
1 af 5

Inkluderende arkitektur

209 sider

Levering: 1-2 hverdage

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384