SBi 2018:04

Innovation gennem offentlige bygherrers udbud

Traditionelle strategier for forskning og udvikling suppleres i stigende grad med efterspørgselsorienterede strategier, der fokuserer på at skabe innovation gennem (offentligt) indkøb. Med udgangspunkt i fire forskellige indkøbstyper gennemgår rapporten eksempler fra forskellige lande på, hvordan bygherrer kan bruge indkøb til at stimulere innovation i byggeriet. Rapporten analyserer dernæst den hidtidige udbuds- og indkøbspraksis i norske Statsbygg og peger på, at bygherren med fordel kan anlægge et systemisk perspektiv på forskning og udvikling. Perspektivet er rettet mod strategiske nicher, sociotekniske regimer og landskabet som det fundamentale grundlag for forandring henholdsvis stabilitet.

Emneord:
Illustrationer:
  • Kim Haugbølle
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1889-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2018:04

Innovation gennem offentlige bygherrers udbud

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384