SBi 2014:08

Inspirationskatalog

Innovativ service og ældres vilkår

Formålet med Inspirationskataloget har været at søge erfaringer med konkrete løsninger i både ind- og udland mht. sammenhæng mellem boligforhold og bosætning, befordring og dagligvareforsyning for de ældre.

Begrænset service i tyndt befolkede områder er et problem for mange af de ældre, som bor der. Samtidig er andelen af ældre i tyndt befolkede områder stigende.

Afsættet i Inspirationskataloget har været at søge erfaringer med konkrete løsninger i både ind- og udland mht. sammenhæng mellem boligforhold og bosætning, befordring og dagligvareforsyning for de ældre. I Inspirationskataloget er udarbejdet en række anbefalinger på baggrund af undersøgelser om ældres bolig- og bosætning, undersøgelser der belyser udviklingen i dagligvareforsyning og kollektiv transport på landet såvel som på baggrund af ideer fra bl.a. workshops.

Forfatter:
  • Helle Nørgaard
  • Christian Broen
  • Mads Sorento
  • Ellen Højgaard Jensen
  • Hans Thor Andersen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1607-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:08

Inspirationskatalog

65 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384