SBi-rapport 269

Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap

En pilotundersøgelse
Rapporten giver en oversigt over de forskellige tilbud af bofællesskaber for udviklingshæmmede, sindslidende og fysisk handicappede og diskuterer målgrupper, boligstandard, medindflydelse og fleksibilitet. I de senere år der sket en udvikling af institutioner og bofællesskaber for udviklingshæmmede, sindslidende og fysisk handicappede. Tilsammen dækker tilbuddene hele skalaen fra den meget specialiserede institution til bostøtteformer, hvor de pågældende personer bor spredt i egne lejligheder med en individuelt afpasset støtte. Rapporten giver en oversigt over området, og de forskellige tilbud diskuteres ud fra spørgsmål om blandt andet målgrupper, boligstandard, medindflydelse og fleksibilitet. Pilotundersøgelsen er gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter. Rapporten bygger på litteraturgennemgang, rundbordssamtaler og interview med nøglepersoner i udvalgte kommuner og amtskommuner. Den henvender sig til amternes og kommunernes socialforvaltninger og til brugerorganisationerne på området. Bestil publikationen 'Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap' (1996)
Forfatter:
  • Georg Gottschalk, Charlotte Buch Hansen og Edith Nikolajsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0936-8
Bemærkninger:
Summary s. 124-125
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 269

Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap

127 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384