SBi 2011:15

Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

Rapporten giver et praktisk grundlag for valg af solafskærmninger og integrerede regulerings­strategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri.

Facadens udformning, og specielt anvendelse af en effektiv solafskærmning, er afgørende for det resulterende indeklima og energiforbrug i dagens glasdominerede byggeri. Bedre facader og ikke mindst bedre samspil i reguleringen af solafskærmningen og bygningens installationer (lys, opvarmning, ventilation og køling) er vigtige elementer i bestræbelser på at reducere energi­forbruget med bevarelse af et godt termisk og visuelt indeklima. Denne rapport giver et praktisk grundlag for valg af solafskærmninger og integrerede regulerings­strategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri.

Forfatter:
  • Kjeld Johnsen
  • Jens Christoffersen
  • Henrik Sørensen
  • Gilbert Jessen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1522-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2011:15

Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

112 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384