SBi 2016:12

Kamerabaseret lysstyring: Lysstrømsændringer og hastighed

Afslutningsrapport PSO 345-025

Sigtet med denne rapport er at udvikle en prototype af en kamerabaseret lysstyring til elektrisk belysning i kontormiljøer. Ved hjælp af kamerateknologi og software til billedanalyse styres lyset afhængigt af lysforhold og personer i lokalet. Formålet er at opnå både energibesparelser og et visuelt tilfredsstillende miljø for brugerne.

Rapporten indeholder dokumentation af de afprøvede metoder under prototypens udvikling samt undersøgelse af, hvordan ændringer i lyset registreres og accepteres af brugerne. Resultaterne kan sammen med rapportens anbefalinger bruges som udgangspunkt for videreudvikling af et endeligt kamerabaseret lysstyringsprodukt.

Forfatter:
  • Ásta Logadóttir
  • Dannie Michael Korsgaard
  • Johannes Møjen
  • Martin Grun Roien
  • Tommy Bjerre Nielsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1767-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:12

Kamerabaseret lysstyring: Lysstrømsændringer og hastighed

28 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384