SBi 2019:04

Kilder til viden om ventilation af eksisterende etageboliger

Der er ofte utilstrækkelig ventilation i eksisterende etageboliger, og når etageboliger renoveres, er der ofte problemer med de nye ventilationsløsninger.

Denne rapport indeholder resultatet af en søgning efter kilder til viden inden for emnet ventilation af eksisterende etageboligbyggeri. Kildesøgningen er suppleret med en interviewundersøgelse af, hvilke kilder til viden bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører anvender, når de beskæftiger sig med ventilation af eksisterende etageboliger.

Undersøgelsens resultater har til formål at danne grundlag for dialogmøder, hvor branchen i fællesskab skal skabe overblik over den viden, der er på området og drøfte state of the art. Resultatet af dialogmøderne skal sammenfattes i en hvidbog.

Forfatter:
  • Jesper Kragh
  • Lise Lotte Beck Raunkjær
Emneord:
Illustrationer:
  • Jesper Kragh
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1927-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2019:04

Kilder til viden om ventilation af eksisterende etageboliger

63 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384