Klimaeffektiv renovering

Balancen mellem energibesparelse og materialepåvirkninger i bygningsrenovering

​Over de seneste år er LCA-metoden blevet etableret som en hjørnesten til vurdering af bygningers bæredygtighed. Byggebranchen har nu mulighed for at beregne bygningers klimapåvirkninger over hele deres livscyklus, som er en forudsætning for at bestemme og nedbringe bygningers samlede klimaaftryk.
Den eksisterende bygningsmasse rummer imidlertid det største potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk. LCA kan anvendes for at sikre, at energirenoveringer rent faktisk reducerer udledningen af drivhusgasser på den bedst mulige måde. Denne rapport skal derfor lægge fokus på renoveringers klimaeffektivitet ved at belyse balancen mellem energibesparelser og klimapåvirkninger knyttet til de materialer, der anvendes til at effektuere disse besparelser. Nettopåvirkninger beregnes for renoveringstiltagene; efterisolering, vinduesudskiftning og opsætning af solceller.
Byggebranchens parter inden for bygningsisolering, vinduer og solcelleanlæg har bidraget til projektet med nyttige input og diskussioner i form af løbende dialog og en række branchemøder. Det vil jeg gerne takke dem for på vegne af forfatterne.

Forfatter:
  • Kai Kanafani
  • Alberte Mai Lund
  • Amdi Schjødt Worm
  • Johannes Due Jensen
  • Harpa Birgisdottir
  • Jørgen Rose
Emneord:
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Klimaeffektiv renovering

115 sider

Levering: Findes som pdf, men kan også bestilles i trykt form. Lev. 6-10 dage

kr. 304,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384