SBi 2020:04

Klimapåvirkning fra 60 bygninger

Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger

 

I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger vurderes det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Som et led i målsætningen om at reducere den globale drivhusgasudledning har der i byggeriet i de senere år været stort fokus på at reducere klimaaftrykket fra bygninger. Her indgår livscyklusvurdering (LCA) som et centralt værktøj til at dokumentere bygningers klimaaftryk som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer samt energiforbrug i driftsfasen. I denne rapport er der indsamlet og udarbejdet LCA’er for 60 danske bygningscases inden for bygningstyperne enfamiliehuse, rækkehuse, etageboliger, kontorer samt andet byggeri. På baggrund af disse 60 bygningscases etableres viden omkring bygningers klimapåvirkning. Derudover udvikles referenceværdier for bygningers klimaaftryk, der kan bruges som pejlemærker for fremtidige byggerier. Rapporten viser et klart potentiale for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk og imødekomme en bæredygtig udvikling i samfundet.
Forfatter:
  • Regitze Kjær Zimmermann
  • Camilla Ernst Andersen
  • Kai Kanafani
  • Harpa Birgisdóttir
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Morten Birkved
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-93585-21-8
ISBN trykt bog:
978-87-93585-22-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2020:04

Klimapåvirkning fra 60 bygninger

96 sider

Levering: Findes som pdf. Kan også bestilles i trykt form: Lev. 6-10 dage

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384