Klimapåvirkning fra 60 bygninger_

Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske branche EPD’er

​I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger – Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske branche EPD’er opdateres referenceværdier, der blev udformet i forbindelse med rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger (SBi 2020:04).
Fokusset på at dokumentere og måle klimapåvirkninger fra bygninger stiger, og flere livscyklusvurderinger på bygninger udføres i den danske byggebranche.
Denne udvikling nødvendiggør opdateringer af data benyttet til udregning af klimapåvirkninger. Derudover udvikles detaljeringsgraden for bygnings-LCA’er.
I forbindelse med udgivelsen af LCAbyg 5, de nye miljødata i Ökobaudat 2020 og danske branche-EPD’er, opdaterer denne rapport de etablerede referenceværdier idet referenceværdierne beregnes i LCAbyg 5 ved brug af nye miljødata. Disse referenceværdier anses som pejlemærker for fremtidens byggerier i retningen mod reduktion af klimapåvirkninger fra bygninger.

Forfatter:
  • Buket Tozan
  • Emilie Brisson Jørgensen & Harpa Birgisdóttir
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1991-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Klimapåvirkning fra 60 bygninger_

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384