By og Byg Dokumentation 48

Klimasimulatorer

Teknisk dokumentation for accelereret ældning, perioden 1994-2002
I By og Bygs to klimasimulatorer kan byggematerialer og byggekomponenter i klimaskærme udsættes for en accelereret ældning.
I By og Bygs to klimasimulatorer kan byggematerialer og
byggekomponenter i klimaskærme udsættes for en accelereret
ældning.
De to klimasimulatorers opbygning er beskrevet i denne By og Byg
Dokumentation. Der er angivet hvilke påvirkninger der kan vælges.
Påvirkningerne og baggrunden for valg af dem er beskrevet.
Endelig omtales, udfra erfaringer med ældningsforsøg, den revision af
standarden for påvirkninger, der er gennemført og som skal
implementeres.
Bestil eller
download publikationen 'Klimasimulatorer. Teknisk dokumentation for
accelereret ældning, perioden 1994–2002' (2003)
Forfatter:
  • Hans Kaaris
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1184-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 48

Klimasimulatorer

42 sider

Levering: Denne udgivelse er udsolgt - men findes som PDF

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384