SBi 2011:17

Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbyggeri

Rapporten præsenterer resultater af tæthedsprøvninger i større bygninger og diskuterer årsager til, at viden om og erfaringer med klimaskærmens tæthed i større bygninger er sparsom.

I 2006 blev der indført skærpede energibestemmelser i bygningsreglementerne, herunder krav til tætheden af bygningers klimaskærm. Kravene er med få ændringer videreført i det gældende bygningsreglement, BR10.

I de senere år er der opnået erfaringer såvel med selve udførelsen af tæthedsmålinger som med konstruktionsmæssige løsninger, som fører til tætte bygninger. Erfaringerne vedrører imidlertid hovedsagelig mindre bygninger som fx enfamiliehuse.

Rapporten præsenterer resultater af tæthedsprøvninger i større bygninger og diskuterer årsager til, at viden om og erfaringer med klimaskærmens tæthed i større bygninger er mere sparsom. Der er tilsyneladende behov for at udbrede viden om betydningen af en tæt klimaskærm dels i relation til energiforbrug og indeklima, dels i relation til vanskeligheder og omkostninger forbundet med udbedring af utætheder i en færdig klimaskærm.

Bygningens tæthed skal bringes i fokus tidligt i projekteringsforløbet, og i byggefasen kan der foretages tæthedsprøvning af facadeudsnit eller bygningsafsnit.

Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
  • Niels H. Radisch
  • Jürgen Nickel
  • Jørn Treldal
  • Erik W. Bundesen
  • Carsten Nielsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1526-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2011:17

Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbyggeri

50 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384