SBi 2011:12

Køl af og varm op med faseskiftende materialer

Sammenfatning af SBi 2011:11 Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger. Forbedring af energieffektivitet og indeklima

Kort inføring i brugen af faseskiftende materialer til regulering af temperaturen i bygninger.

Rapporten giver en kort indføring i muligheder og potentialer for at bruge faseskiftende materialer i danske bygninger. Materialers faseskift er betegnelsen for, når materialer ændrer form fra fast til flydende og omvendt fra flydende til fast form.

Materialet bruges i forskellige traditionelle byggematerialer, som f.eks. gips og beton, til at regulere temperaturen i bygninger.

Faseskiftende materialer kan sammen med natkøling bruges til at undgå overophedning om sommeren uden mekanisk køling. Tilsvarende kan faseskiftende materialer bruges til at øge bygningens varmekapacitet om vinteren, da der akkumuleres betydelige energimængder ved selv små temperaturstigninger, når materialet skifter fase fra fast form til flydende.

Forfatter:
 • Jørgen Rose, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Rasmus Lund Jensen, Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
 • Per Heiselberg, Aalborg Universitet
 • Magne Hansen, Byggeridivisionen, Teknologisk Institut
 • Ane Mette Walter, Teknologisk Institut
 • Camilla le Dous, Teknologisk Institut
 • Niels Uhre Christensen, Ingeniørhøjskolen i Århus
 • Ole Daniels, Aalborg Universitet
 • Jesper Nørgaard, Aalborg Universitet
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1527-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2011:12

Køl af og varm op med faseskiftende materialer

11 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384