SBi 2015:03

Kollaps af etageejendom på Provst Dreslersvej i Frederikshavn

Undersøgelsesrapport

Undersøgelse af kollaps af boligblok i Frederikshavn med henblik på at afdække årsagen hertil og beskrive omstændighederne.
Denne undersøgelsesrapport omhandler kollapset af dele af boligblok, der var under renovering, i Frederikshavn i november 2014. Formålet har været at afdække årsagen til kollapset og beskrive omstændighederne ved kollapset, herunder bedømmes arbejdsprocesser, sagsgange og sikkerhed i tiden op til kollapset. Hensigten har været at uddrage erfaringer til brug for en reduktion af risikoen for, at noget tilsvarende sker igen.

SBi også foreslår en række specifikke tiltag til at forbedre sikkerheden ved renoveringsprojekter. Læs det særskilte notat med forslag til tiltag vedrørende sikkerhed ved renovering af bærende konstruktioner.

Forfatter:
  • Jørgen Nielsen
  • Erik Steen Pedersen
  • Niels-Jørgen Aagaard
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1653-8
1 af 5

Køb bog

SBi 2015:03

Kollaps af etageejendom på Provst Dreslersvej i Frederikshavn

26 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384